WALNE ZGROMADZENIE - 24.06.2017 r.2 czerwca 2017

Zawiadomienie Na podstawie art. 83 ust. 2 i ust. 6 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Zarząd Spółdzielni zwołuje: WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "CHEŁM" w GDAŃSKU które odbędzie się w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Przyjaciół Ziemi, ul. Dragana 2 w dniu 24.06.2017 r. o godz. 11:00. Pobierz: Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 24 czerwca 2017 r. (pdf)

 

Planowany remont boiska OSiR przy Witosa - OSTRZEŻENIE4 kwietnia 2017

W związku z planowaną budową boiska na terenie OSiR przy ul. Witosa składowane są zwoje sztucznej trawy. Obserwujemy, że składowisko to stało się terenem zabaw dzieci, co jest niedopuszczalne. Oznakowanie tego sektora jest systematycznie niszczone. Od najbliższego piątku (7 marca) będzie można skorzystać z zabawy w wesołym miasteczku, które znajduje się obok miejsca składowania sztucznej trawy. Prosimy rodziców o właściwy dozór, pouczenie dzieci i zabronienie zabaw dzieci w miejscu składowania sztucznej trawy.

 

Protest przeciwko zmianom w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych13 marca 2017

Zaprotestujmy przeciwko kolejnej próbie uchwalenia zmian w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, które ingerują w samorządność i autonomię spółdzielni, są nie zgodne z międzynarodowymi zasadami spółdzielczymi, a przede wszystkim budzą wątpliwość co do ich zgodności z Konstytucją RP. Przepisy obowiązującej obecnie Ustawy nie są idealne, ale proponowane zmiany to de’ facto koniec spółdzielczości mieszkaniowej. Spółdzielnie mieszkaniowe to nie jest relikt PRL-u, jak mówią niektórzy politycy. Mało kto wie, że Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniow [...]

 

Nagroda GAZELA BIZNESU3 marca 2017

Z satysfakcją odnotowujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEŁM otrzymała nagrodę GAZELA BIZNESU 2016, tym samym zalicza się do elitarnego grona najdynamiczniej rozwijających się firm na Pomorzu. Organizatorem rankingu jest PULS BIZNESU we współpracy z firmą COFACE oraz PKO BANK POLSKI.

 

Przerwa w dostawie ciepła28 lutego 2017

Informujemy, że w związku z awarią systemu ciepłowniczego GPEC zostanie wstrzymana dostawa Ciepła Systemowego w zakresie ogrzewania i ciepłej wody do n/w budynków. ul. JÓZEFA WIĘCKOWSKIEGO 2 C, 2 D, ul. WŁADYSŁAWA CIESZYŃSKIEGO 44, 50, 52 C, 52 D, 56 A, 56 D, 58 Przerwę w dostawie ciepła przewiduje się w terminie w dniu 28.02.2017 od godz. 08:00 do godzin wieczornych. Przepraszamy za wynikłe z tego tytułu wszelkie niedogodności. Dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować czas trwania przerwy. GPEC

 

Przerwa w dostawie ciepłej wody13 lutego 2017

I N F O R M A C J A W związku z koniecznością wymiany wymiennika ciepłej wody w węźle kompaktowym przez GPEC w dniu 14.02.2017r. w godz. od 8:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody w budynku przy ul. Chałubińskiego 3 A, B, C, D. GPEC postara się skrócić czas przerwy do niezbędnego minimum. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Remont Biedronki przy Chałubińskiego 272 lutego 2017

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi sklepu „Biedronka” przy ul. Chałubińskiego 27 informujemy, że remont i rozbudowa obiektu potrwa do końca marca b.r. W tym czasie „Biedronka” zaprasza na zakupy do swoich marketów przy ul. Worcella 44 oraz Dragana 25.

 

Komunikat Zarządu w sprawie nadbudowy piętra i montażu wind zewn.24 stycznia 2017

Szanowni Państwo, informujemy, że ewentualna realizacja nadbudowy piętra i montaż wind zewnętrznych odbędzie się po podjęciu uchwały przez tegoroczne czerwcowe Walne Zgromadzenie Członków i wyrażeniu zgody przez mieszkańców budynku. Realizacja dodatkowego piętra nie wywoła większych niedogodności dla mieszkańców. Całość prac wykonywana będzie na dachu budynku, a dostęp do „placu budowy” będzie wyłącznie poprzez windę towarową zainstalowaną na ścianie szczytowej budynku. Mieszkańcy ostatniego piętra będą mieli jednodniowe utrudnienie w pos [...]

 

Głos Zarządu w toczącej się dyskusji o zewnętrznych windach19 stycznia 2017

Przez różne strony internetowe przetoczyła się dyskusja w sprawie możliwości dobudowy wind do istniejących budynków. Zarówno intensywność tej wymiany zdań jak i wiele wątpliwości - w bardzo różny sposób wyrażanych w tej dyskusji – to powody do przedstawienia poniższych wyjaśnień. Rozważana - co dobitnie podkreślamy - rozważana inwestycja miałaby polegać na dobudowie zewnętrznych wind, na sfinansowanie których (w całości lub w znacznej części) wykorzystane byłyby zyski ze sprzedaży mieszkań zrealizowanych na dobudowanym nad piątą kondygnac [...]

 

Komunikat w sprawie nieodśnieżonych chodników19 stycznia 2017

W związku z licznie napływającymi do spółdzielni monitami w sprawie nieodśnieżonych chodników, przystanków i zatok postojowych Spółdzielnia Mieszkaniowa ''Chełm'' w Gdańsku informuje, że chodniki biegnące wzdłuż ulic Dragana, Chałubińskiego, Biegańskiego, Witosa, Cienista, Jabłońskiego, Zamiejska i Sikorskiego oraz zatoki postojowe i przystanki przy tych ulicach leżą w granicach miejskiego pasa drogowego i to Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku odpowiada za stan ich zimowego utrzymania. Spółdzielnia ze swojej strony permanentnie upomina się o sku [...]

 

Oferta pracy16 stycznia 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa ''Chełm'' w Gdańsku zatrudni pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko: Specjalista ds terenów zielonych i urządzenia terenu. Preferowane wykształcenie: architektura krajobrazu Podstawowy zakres obowiązków: Dbałość o utrzymanie infrastruktury i zieleni osiedlowej w tym: nasadzenia i wycinka drzew i krzewów, cięcia korygujące i sanitarne, koszenie trawników, wewnątrzosiedlowe ciągi komunikacyjne (drogi, chodniki, schody), uzgodnienia z Konserwatorem Zieleni, Urzędem Miejskim i innymi służbami [...]

 

Życzenia Świąteczne22 grudnia 2016

Z okazji świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych nadzieją i magią
wigilijnej nocy, kierujemy do Państwa
życzenia radosnych, spokojnych świąt oraz pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku.

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy SM "Chełm"

 

Spotkanie Świąteczne dla Seniorów15 grudnia 2016

ZAPROSZENIE Rada Dzielnicy Chełm oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” serdecznie zapraszają Seniorów na SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE Które odbędzie się 16 grudnia 2016 roku o godz. 14:00 w Klubie Osiedlowym „Alf” przy ul. Dragana 25/26

 

Oświadczenie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "CHEŁM"25 listopada 2016

Do członków SM CHEŁM Szanowni Państwo! Do Państwa rąk, do skrzynek pocztowych, a nawet bezpośrednio do drzwi mieszkania kolportowana jest ulotka sporządzona przez anonimowych autorów. Ulotka ta zawiera treści nieprawdziwe, szkalujące Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni, a sformułowania zawarte w treści tej ulotki mogą wywołać niepokój społeczny. Dla zdementowania nieprawdziwych treści ulotki i rozwiania wszelkich wątpliwości Zarząd Spółdzielni składa następujące oświadczenie: Oświadczenie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "CHEŁ [...]

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne18 listopada 2016

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku zaprasza zainteresowanych członków Spółdzielni na spotkanie, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 r. (najbliższa środa) o godz. 18:30w siedzibie KLUBU ALF przy ul. Marcina Dragana 25/26 Na spotkaniu przedstawione zostaną założenia inwestycji, która jest planowana na działce nr 2/64. - będzie można również uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące planowanej inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem nowych rozwiązań komunikacyjnych oraz robót dodatkowych w zakresie infr [...]