Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku na podstawie Uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni nr 30/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz nr 6/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.

ZAPRASZA DO SKŁADANIA PODAŃ O NABYCIE LOKALI MIESZKALNYCH

w budynkach nr B1 i B2 zadania I przedsięwzięcia IV jednostki B, w rejonie ul. Suchanka, Cienistej, Ptasiej oraz Al. gen. Wł. Sikorskiego

Pisemne podania o nabycie mieszkania przyjmuje Kancelaria Spółdzielni w Gdańsku,
przy ul. Worcella 33 (pokój nr 5) w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 2 lutego 2018 r. do godziny 14.00.

Osoby, które złożyły pisemne podania o nabycie mieszkania przed dniem 19 stycznia 2018 r. proszone są o pisemne potwierdzenie wcześniej złożonego podania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2018 r. do godziny 14.00. Brak potwierdzenia zostanie potraktowany jako rezygnacja z nabycia mieszkania.

Zainteresowanym oferujemy lokale mieszkalne:

1PK (1 pokój z kuchnią) p.u. 28 m²
2PK (2 pokoje z kuchnią lub aneksem kuchennym) p.u. 33 - 45 m²
3PK (3 pokoje z kuchnią lub aneksem kuchennym) p.u. 55 - 66 m²
4PK (4 pokoje z kuchnią lub aneksem kuchennym) p.u. 70 - 87 m²

Cena lokali mieszkalnych - od 4.471 zł/m² do 6.049 zł/m², średnia cena - 5.260 zł/m² brutto

Pełna oferta lokali, wraz z ofertą cenową, jest zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smchelm.pl

Realizacja zadania I została rozpoczęta we wrześniu 2017 r.
Planowany termin oddania lokali do użytku - lipiec 2019 r.

Opłata rezerwacyjna wynosi - 3.000 zł,

Zawieranie umów rezerwacyjnych (poprzedzających zawarcie Umów Deweloperskich) z wybranymi przez Spółdzielnię osobami odbędzie się na podstawie indywidualnych - pisemnych zaproszeń, począwszy od dnia 6 lutego 2018 r. (osobiście z aktualnym dokumentem tożsamości). Przez okres pierwszego miesiąca sprzedaży – jedna osoba może zawrzeć jedną umowę rezerwacyjną.

Zawarcie Umowy Rezerwacyjnej gwarantuje pierwszeństwo do podpisania notarialnej Umowy Deweloperskiej w terminie wskazanym w Umowie Rezerwacyjnej.

· załącznik (pdf)