40lat_smc

Wiadomości

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI W GDAŃSKU11 stycznia 2020

OD 1 LUTEGO 2020 r. Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach wprowadzane są w Gdańsku od 1 lutego 2020 r. zmiany w organizacji zbierania przez właścicieli odpadów i ich odbioru. Obowiązywać będą także nowe stawki i zasady obliczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. W związku z powyższym właściciele nieruchomości zyskują nowe prawa i obowiązki. Najważniejszy obowiązek to SEGREGACJA ŚMIECI KOMUNALNYCH, brak segregacji spowoduje naliczenie opłaty karnej dla wszystkic [...]

 

"Łąki kwietne" na terenie osiedla Chełm8 stycznia 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa ''Chełm'' zamierza przystąpić do realizacji wniosku skierowanego do Walnego Zgromadzenia w sprawie założenia na terenie osiedla, tzw. ''łąk kwietnych'' stanowiących siedlisko owadów i ptaków oraz pełniących funkcję oczyszczania powietrza. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii w tej sprawie oraz o wskazanie proponowanych miejsc założenia tego typu zieleńców. Wnioski można składać: pisemnie w kancelarii Spółdzielni, telefonicznie na nr telefonu 58 302 50 35 lub na adres e-mail:sekretaria [...]

 

DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU9 listopada 2019

UCZCIWIE I BEZPIECZNIE WARTO DBAĆ O SWÓJ MAJĄTEK POROZMAWIAJ O TYM Z NOTARIUSZEM 30 LISTOPADA BR. JUŻ PO RAZ 10. NOTARIUSZE BĘDĄ UDZIELAĆ WAŻNYCH I PRZYDATNYCH INFORMACJI PRAWNYCH, DZIĘKI KTÓRYM TWÓJ MAJĄTEK BĘDZIE LEPIEJ ZABEZPIECZONY Przyjdź na spotkanie z notariuszem, by dowiedzieć się, jak bezpiecznie rozporządzać swoim majątkiem i we właściwy sposób zadbać o swoje interesy. W szczególności będzie można się dowiedzieć wszystkiego na temat: testamentów, działów spadku i postępowań spadkowych (które nie zawsze muszą toczyć się prze [...]

 

ZŁOTA RĄCZKA DLA SENIORA28 października 2019

Zapewnianie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania seniorów. Nowe zadanie realizowane przez Gdańską Spółdzielnię Socjalną polegać będzie na wykonywaniu usług, których przedmiotem są drobne, bezpłatne prace naprawcze w mieszkaniu seniora, zgodnie z założeniami zamieszczonego poniżej regulaminu. Jest to projekt finansowany ze środków miasta Gdańska.

 

Oferta pracy: inspektor nadzoru branży sanitarnej10 października 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku zatrudni osobę na stanowisko: inspektor nadzoru branży sanitarnej opis stanowiska nadzór techniczny nad realizowanymi pracami remontowymi przeglądy przedodbiorowe oraz odbiory budynków i obiektów technicznych przeglądy gwarancyjne i wizje wraz z prowadzeniem dokumentacji przygotowywanie dokumentacji na przetargi dot. robót remontowych oraz uczestnictwo w komisjach przetargowych rozpatrywanie spraw spornych oraz prowadzenie korespondencji z mieszkańcami wymagania wykształcenie wyższ [...]

 

 

Pozostałe informacje

Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie usługi AKCJA ZIMA 2019/202017 października 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Chełm” w Gdańsku informuje, że Komisja Przetargowa na posiedzeniu w dniu 14.10.2019r. dokonała wyboru na wykonanie usługi ,,AKCJA ZIMA 2019/2020” firmy GARDEN - BRUK z Borkowa dla terenów obejmujących jednostki A-1, A-2, B oraz Wspólnoty Mieszkaniowe oraz Przedsiębiorstwa Usług Specjalistycznych NEXT z Gdańska dla terenów obejmujących jednostki F i G oraz Wspólnoty Mieszkaniowe.

Rozstrzygnięcie przetargu na roczny przegląd instalacji gazowych16 października 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEŁM” informuje, że Komisja Przetargowa dokonała wyboru firmy: „Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich” z Gdańska, wyłonionej w postępowaniu przetargowym na roczny przegląd instalacji gazowych i przewodów wentylacyjnych z usunięciem usterek w budynkach mieszkalnych wraz z lokalami użytkowymi, budynkach administracyjnych i pawilonach usługowo - handlowych na terenie Osiedla Chełm. Oferowane ceny przedstawiają się następująco: PRZEGLĄD Stawka ryczałtowa brutto za 1 szt „uśrednionego” lokalu , mieszkania Wartość wynagrodzenia z podatkiem VAT za przegląd wentylacji i instalacji gazowej wraz z usunięciem usterek w budynku mieszkalnym 16,00 zł 104 992,00 zł za przegląd wentylacji z usunięciem usterek w budynku mieszkalnym 8,00 zł 5 768,00 zł lokale usł. - handlowe za przegląd wentylacji z usunięciem usterek 8,00 zł 920,00 zł lokale usł. - handlowe za przegląd wentylacji instalacji gazowej wraz z usunięciem usterek 16,00 zł 80,00 zł

Rozstrzygnięcie przetargu na kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych9 sierpnia 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEŁM” informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na „wykonanie opracowania dotyczącego kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych – okresowy przegląd roczny”. Najkorzystniejszą ofertę (kwota brutto 16 500 zł) złożyła firma: SG Nadzorowanie, Kierowanie, Prowadzenie Robót Budowlanych, Sławomir Gonera z Gdańska.

Rozstrzygnięcie przetargu na roboty remontowe24 lipca 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEŁM” informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na roboty remontowe: malowanie klatek schodowych oraz ułożenie płytek gresowych na schodach i podestach w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku. Są to następujące firmy:

 

Klub ALF

Zabawa Andrzejkowa

KLUB OSIEDLOWY „ALF” ZAPRASZA Zabawa Andrzejkowa 30.11.2019r. SOBOTA 20.00 – 3.00 KLUB „ALF” Ul.DRAGANA 26 Karty wstępu do nabycia w Klubie „ALF” TYLKO 75 zł/osoba Muzyka mechaniczna HERBATA, KAWA, GORĄCE POSIŁKI, LOTERIA FANTOWA Informacje i zapisy: Klub „ALF”, ul. Dragana 26 Tel. 58-303-53-63 ZAPRASZAMY