Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania14 czerwca 2018

Materiał dodatkowy dla Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku biorących udział w Walnym Zgromadzeniu 16 czerwca 2018 roku. Pobierz plik (pdf)

 

Zmiany do projektów uchwał na najbliższe Walne Zgromadzenie12 czerwca 2018

Informujemy, że w trybie Art. 83 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w trybie 28 ust. 5 Statutu Spółdzielni zostały zgłoszone przez Członków Spółdzielni poprawki do projektów uchwał. Treść zgłoszonych poprawek jest dostępna w materiałach na Walne Zgromadzenie zamieszczonych w e-kartotece.

 

Pełnomocnictwa na najbliższe Walne Zgromadzenie.12 czerwca 2018

Pełnomocnictwo do reprezentowania Członka Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu powinno być pełnomocnictwem szczególnym, tzn. musi zawierać dane identyfikujące jednoznacznie osobę Członka udzielającego pełnomocnictwa, dane identyfikujące jednoznacznie osobę, dla której pełnomocnictwo zostało udzielone oraz zakres pełnomocnictwa wskazujący wyraźnie na upoważnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku w dniu 16 czerwca 2018 r. Dla uniknięcia nieporozumień prosimy o skorzystanie ze wzoru pełnomocnictwa – do po [...]

 

Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia1 czerwca 2018

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm" informuje, że w związku z upływem terminu zgłaszania projektów uchwał przez Członków Spółdzielni w trybie § 28 ust. 4, Statutu Spółdzielni przedstawia uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2018 r. na godz. 11:00 w siedzibie ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 7 w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 13   Pobierz poprawiony porządek obrad Walnego Zgromadzenia (pdf)

 

Informacja w/s RODO25 maja 2018

W wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisu Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku, ul. Stanisława Worcella 33 Gdańsk 80-809. Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane są do prawidłowej realizacji celów Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm”, wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze [...]

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu SM "CHEŁM" w dniu 16.06.2018 r.25 maja 2018

Zawiadomienie na podstawie art. 83 ust. 2 i ust. 6 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Zarząd Spółdzielni zwołuje: WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "CHEŁM" w GDAŃSKU które odbędzie się w dniu 16.06.2018r. o godzinie 11.00 w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku ul. Chałubińskiego 13. Pobierz: Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 16 czerwca 2018 r. (pdf) Pobierz: Komunikat Zarządu

 

Komunikat w/s wydawania zaświadczeń25 maja 2018

KOMUNIKAT od dnia 25 maja 2018 r. OSOBISTE ZAŁATWIANIE SPRAW: CZŁONKOWSKICH I FINANSOWYCH WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ oraz POZYSKIWANIE INNYCH INFORMACJI Z ZAKRESU DANYCH OSOBOWYCH WYŁĄCZNIE ZA OKAZANIEM DOWODU OSOBISTEGO. Podstawa prawna: Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) (RODO) UWAGA: Informacje telefoniczne tylko na podstawie indywidualnego hasła – wypełnij specjalny druk w Dziale Administracji

 

Awaria sieci telefonicznej17 maja 2018

Informujemy o awarii sieci telefonicznej z przyczyn niezależnych od Spółdzielni dot. Działu technicznego – 58 302-45-02 oraz Działu przyjmowania usterek 58 302-26-30. Do czasu likwidacji awarii prosimy o kontakt e-mailowy pod adresami: remont@smchelm.pl - Działu przyjmowania usterek techniczny@smchelm.pl – Dział Techniczny Przewidywany termin usunięcia usterki to 19 maja br.

 

Praca SM "CHEŁM" w długi weekend majowy25 kwietnia 2018

SZANOWNI MIESZKAŃCY Informujemy, że w dniu 2 maja 2018 r. będą pełnione dyżury w następujących komórkach (sekretariat, kancelaria, administracja, przyjmowanie usterek) 4 maja 2018 r. (piątek) BĘDZIE DNIEM WOLNYM OD PRACY w Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm”. Mieszkańców prosimy o uwzględnienie tego faktu i załatwianie spraw zarówno w budynku Zarządu przy ul. Worcella 33 jak i Administracji przy ul. Witosa 27 w innych terminach. Za niedogodności przepraszamy!

 

KOMUNIKAT16 lutego 2018

Szanowni Państwo, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku informuje, że Inwestor dzierżawiący od trzech lat działkę przy ulicy Dragana zakończył prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę obiektu handlowego (Lidl). Do tej pory wykonano: przebudowę gazociągu dn 125, przebudowę wodociągu o średnicy 1000 mm ze zmianą trasy przebiegu, przebudowę sieci ciepłowniczej z niskoparametrowej kanałowej na wysokoparametrową dn 125/225, co umożliwiło zmianę zasilania budynków przy ulicy Witosa i montaż kompaktowych wysokowydajnych węz [...]

 

Życzenia Świąteczne22 grudnia 2017

zyczenia_swiateczne_smchelm_2017

 

2 stycznia 2018 dniem wolnym od pracy w SM "CHEŁM"22 grudnia 2017

SZANOWNI MIESZKAŃCY Informujemy, że dzień 2 stycznia 2018 r. (wtorek) BĘDZIE DNIEM WOLNYM OD PRACY w Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm”. Mieszkańców prosimy o uwzględnienie tego faktu i załatwianie spraw zarówno w budynku Zarządu przy ul. Worcella 33 jak i Administracji przy ul. Witosa 27 w innych terminach. Za niedogodności przepraszamy!

 

Ogłoszenie o pracę22 grudnia 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku zatrudni na umowę o pracę INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO. C.V. wraz z listem motywacyjnym prosimy składać dodnia 31.01.2018 r. w kancelarii : Spółdzielni (pokój nr 5), pocztą na adres Spółdzielni ul. Worcella 33 lub e-mail sekretariat@smchelm.pl Prosimy o dodanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

 

AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ19 grudnia 2017

Saur Neptun Gdańsk informuje o awarii sieci wodociągowej w obrębie nieruchomości przy ul. Biegańskiego 11, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 35. Awaria zostanie usunięta do późnych godzin wieczornych. W imieniu SAUR przepraszamy za niedogodności.

 

Uwaga – komunikat w sprawie sprzedaży mieszkań!1 grudnia 2017

Szanowni Państwo! Informujemy, iż w tym roku kalendarzowym nie będziemy mogli rozpocząć sprzedaży mieszkań ze względu na: konieczność uzgodnienia ostatecznego harmonogramu robót z generalnym wykonawcą robót (przygotowane dotychczas harmonogramy ulegały zmianie ze względu na przedłużające się uzgodnienia warunków technicznych usunięcia tzw. kolizji z siecią energetyczną oraz pojawieniem się w trakcie prac ziemnych niezidentyfikowanego kilkudziesięciometrowego kolektora wodnego – nieujawnionego na mapach do celów projektowych) konieczność uzgo [...]