Przetarg na monitoring

25 września 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku ul. Worcella 33 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie monitoringu cyfrowego placów zabaw na terenie S.M. Chełm w Gdańsku wraz z konserwacją zainstalownych urządzeń.

Zapraszamy do składania ofert w kancelarii Spółdzielni, pok nr 5 do dnia 13.10.2017r., do godz.14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2017r., o godz. 16:00.

Szczegółowe informacje i specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 50,-zł netto można otrzymać w siedzibie Spółdzielni pok. 12 do dnia 06.10.2017r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.