1 2 3 4 5 6 7 następna »

Przetarg na remont ciągów komunikacyjnych14 marca 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku zawiadamia, że rozpoczęliśmy postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy na świadczenie usługi „REMONTU CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH” na terenie S.M. „Chełm” w Gdańsku. Szczegółowe informacje i specyfikację istotnych warunków zamówien [...]

Przetarg na naprawę nawierzchni dróg osiedlowych22 lutego 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa ''Chełm'' w Gdańsku ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę na wykonanie usługi napraw cząstkowych nawierzchni dróg osiedlowych asfaltem lanym. Prosimy o podanie ceny za 1 tonę wbudowanej masy asfaltu lanego. Oferty należy składać w Kanc [...]

Przetarg na koszenie terenów zielonych13 lutego 2019

I N F O R M A C J A O P R Z E T A R G U Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku zawiadamia, że rozpoczęliśmy postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonaw [...]

Przetarg na cięcie i formowanie żywopłotów25 stycznia 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku zawiadamia, że rozpoczęliśmy postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy w zakresie: „CIĘCIA I FORMOWANIA ŻYWOPŁOTÓW I SKUPIN KRZEWÓW” na terenie S.M. „Chełm” w Gdańsku. Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych wa [...]

Konkurs ofert w sprawie najmu lokalu użytkowego przy Dragana 17G10 grudnia 2018

Zgodnie z Regulaminem najmu lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku, stanowiący załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr. 100/2009 z dnia 12.10.2009 r , NINIEJSZYM, ZARZĄD S.M. „CHEŁM” URUCHAMIA PROCEDURĘ PRZEPROWADZENIA KONKU [...]

Przetarg na nabycie lokalu mieszkalnego przy Biegańskiego 14/1022 listopada 2018

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHEŁM” Gdańsk 80-809 ul. Worcella 33 Ogłasza  ustny  przetarg  nieograniczony na   nabycie lokalu mieszkalnego w  celu  ustanowienia odrębnej  własności&n [...]

Konkurs ofert w sprawie najmu lokalu użytkowego przy Dragana 17G20 listopada 2018

Zgodnie z Regulaminem najmu lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku, stanowiący załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr. 100/2009 z dnia 12.10.2009 r , NINIEJSZYM, ZARZĄD S.M. „CHEŁM” URUCHAMIA PROCEDURĘ PRZEPROWADZENIA KONKU [...]

Konkurs ofert w sprawie najmu lokalu użytkowego9 listopada 2018

Zgodnie z Regulaminem najmu lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku, stanowiący załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 100/2009 z dnia 12.10.2009 r , ZARZĄD S.M. „CHEŁM” URUCHAMIA PROCEDURĘ PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT W [...]

Konkurs ofert w sprawie najmu lokalu użytkowego przy Dragana 17G29 października 2018

Zgodnie z Regulaminem najmu lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku, stanowiący załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr. 100/2009 z dnia 12.10.2009 r , NINIEJSZYM, ZARZĄD S.M. „CHEŁM” URUCHAMIA PROCEDURĘ PRZEPROWADZENIA KONKU [...]

Konkurs ofert w sprawie najmu lokalu użytkowego przy Dragana 17G9 października 2018

Zgodnie z Regulaminem najmu lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku, stanowiący załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr. 100/2009 z dnia 12.10.2009 r , NINIEJSZYM, ZARZĄD S.M. „CHEŁM” URUCHAMIA PROCEDURĘ PRZEPROWADZENIA KONKU [...]

Przetarg na świadczenie usługi "AKCJI ZIMA 2018/2019"19 września 2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku zawiadamia, że rozpoczęliśmy postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usługi „AKCJI ZIMA 2018/2019” na terenie S.M.”Chełm” w Gdańsku. Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamó [...]

Przetarg na roczny przegląd instalacji gazowych i przewodów wentylacyjnych7 września 2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku ul. Worcella 33, ogłasza przetarg na „roczny przegląd instalacji gazowych i przewodów wentylacyjnych z usunięciem usterek w budynkach mieszkalnych wraz z lokalami użytkowymi, budynków administracyjnych i pawilonów usługowo - handlowych na terenie [...]

Przetarg na przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej3 sierpnia 2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm" w Gdańsku ul. Worcella 33, ogłasza przetarg na „Wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynków mieszkalnych wraz z lokalami użytkowymi, budynkami administracyjnymi i pawilonami usługowo - handlowymi na terenie Osiedla [...]

Przetarg na remont altan śmietnikowych12 lipca 2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku zawiadamia, że rozpoczęliśmy postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy w zakresie: „WYKONANIA USŁUGI REMONTU ALTAN ŚMIETNIKOWYCH”. Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 50,00 zł net [...]

Przetarg na przebudowę budynku zaplecza technicznego spółdzielni - instalacje elektryczne25 czerwca 2018

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHEŁM” W GDAŃSKU ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku zaplecza technicznego spółdzielni przy ulicy Worcella 33a. Instalacje elektryczne Oferty należy składać w terminie do 9-07-2018r do godziny 9:30 Warunki [...]

1 2 3 4 5 6 7 następna »