1 2 3 4 5 6 7 następna »

Przetarg na naprawę nawierzchni dróg29 lutego 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa ''Chełm'' w Gdańsku ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę na wykonanie usługi napraw cząstkowych nawierzchni dróg osiedlowych asfaltem lanym. Prosimy o podanie ceny za 1 tonę wbudowanej masy asfaltu lanego. Oferty należy składać w Kanc [...]

Informacja o przetargu29 lutego 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku zawiadamia, że rozpoczęliśmy postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy w zakresie: „CIĘCIA I FORMOWANIA ŻYWOPŁOTÓW I SKUPIN KRZEWÓW” na terenie S.M. „Chełm” w Gdańsku. Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych wa [...]

Przetarg na koszenie terenów zielonych20 lutego 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku zawiadamia, że rozpoczęliśmy postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy w zakresie: „KOSZENIA TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE S.M. „CHEŁM” w Gdańsku. Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 5 [...]

Konkurs ofert w/s najmu lokalu użytkowego3 grudnia 2019

Zgodnie z Regulaminem najmu lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku, stanowiący załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr. 100/2009 z dnia 12.10.2009 r , NINIEJSZYM, ZARZĄD S.M. „CHEŁM” URUCHAMIA PROCEDURĘ PRZEPROWADZENIA KONKU [...]

Przetarg na roczny przegląd instalacji gazowych i przewodów wentylacyjnych10 września 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku ul. Worcella 33, ogłasza przetarg na „roczny przegląd instalacji gazowych i przewodów wentylacyjnych z usunięciem usterek w budynkach mieszkalnych wraz z lokalami użytkowymi, budynków administracyjnych i pawilonów usługowo - handlowych na terenie [...]

Przetarg na roczny przegląd stanu technicznego budynków29 czerwca 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku ul. Worcella 33, ogłasza przetarg na „Wykonanie okresowego, rocznego przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych wraz z lokalami użytkowymi, budynków administracyjnych i pawilonów usługowo - handlowych wolno stojących na terenie Osiedla C [...]

Przetarg na malowanie klatek schodowych31 maja 2019

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHEŁM’ W GDAŃSKU ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych oraz ułożenie płytek gresowych na schodach i podestach klatek schodowych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku Oferty należy składać w terminie do 17-06 [...]

Przetarg na remont loggii16 maja 2019

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHEŁM’ W GDAŃSKU ogłasza przetarg nieograniczony na roboty : na roboty remontowe posadzek loggii i boczków w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” Oferty należy składać w terminie do 3-06-2019r do g [...]

Przetarg wykonanie przelewu awaryjnego kanalizacji deszczowej6 maja 2019

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHEŁM’ W GDAŃSKU ogłasza przetarg nieograniczony na : wykonanie przelewu awaryjnego kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Cienista 28 Oferty należy składać w terminie do 17-05-2019r do godziny 10:00 Warunki szczegółowe przetargu w cenie 100,00 zł (brutt [...]

Przetarg na remont ciągów komunikacyjnych14 marca 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku zawiadamia, że rozpoczęliśmy postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy na świadczenie usługi „REMONTU CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH” na terenie S.M. „Chełm” w Gdańsku. Szczegółowe informacje i specyfikację istotnych warunków zamówien [...]

Przetarg na naprawę nawierzchni dróg osiedlowych22 lutego 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa ''Chełm'' w Gdańsku ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę na wykonanie usługi napraw cząstkowych nawierzchni dróg osiedlowych asfaltem lanym. Prosimy o podanie ceny za 1 tonę wbudowanej masy asfaltu lanego. Oferty należy składać w Kanc [...]

Przetarg na koszenie terenów zielonych13 lutego 2019

I N F O R M A C J A O P R Z E T A R G U Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku zawiadamia, że rozpoczęliśmy postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonaw [...]

Przetarg na cięcie i formowanie żywopłotów25 stycznia 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku zawiadamia, że rozpoczęliśmy postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy w zakresie: „CIĘCIA I FORMOWANIA ŻYWOPŁOTÓW I SKUPIN KRZEWÓW” na terenie S.M. „Chełm” w Gdańsku. Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych wa [...]

Konkurs ofert w sprawie najmu lokalu użytkowego przy Dragana 17G10 grudnia 2018

Zgodnie z Regulaminem najmu lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku, stanowiący załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr. 100/2009 z dnia 12.10.2009 r , NINIEJSZYM, ZARZĄD S.M. „CHEŁM” URUCHAMIA PROCEDURĘ PRZEPROWADZENIA KONKU [...]

Przetarg na nabycie lokalu mieszkalnego przy Biegańskiego 14/1022 listopada 2018

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHEŁM” Gdańsk 80-809 ul. Worcella 33 Ogłasza  ustny  przetarg  nieograniczony na   nabycie lokalu mieszkalnego w  celu  ustanowienia odrębnej  własności&n [...]

1 2 3 4 5 6 7 następna »