Przetarg na dostawę i wymianę balustrad schodowych

19 grudnia 2016

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHEŁM’ W GDAŃSKU

ogłasza przetarg nieograniczony

na

roboty remontowe klatek schodowych polegających na dostawie i wymianie balustrad schodowych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku

Oferty należy składać w terminie do 9-01-2017r do godziny 9:30

Warunki szczegółowe przetargu w cenie 50,00 zł (brutto) będą do odebrania
w siedzibie Spółdzielni pok. nr 2 lub 20 A tel. 058 302-45-02.

Otwarcie ofert nastąpi 9-01-2017r o godz. 16:30 w świetlicy przy ul. Worcella 33 w Gdańsku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części lub całości bez podania przyczyny, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu.