Konkursy ofert na dzierżawy gruntów

20 października 2016

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku ul. Worcella 33 – ogłasza

KONKURSY OFERT

 1. Na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących część działek:
  • 214/231 obręb 670 – położonej przy ul. Cieszyńskiego/Cebertowicza w Gdańsku.
  • 214/104 obręb 670 – położonej przy ul. Cebertowicza w Gdańsku.
  • 625/161 obręb 303 – położonej przy ul. Cieszyńskiego w Gdańsku.
  • 4/55 obręb 712 – położonej przy ul. Szopińskiego w Gdańsku.
  • 4/185 obręb 712 - położonej przy ul. Cienistej w Gdańsku.
 2. Na najem/dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem nieczynnej stacji cieplnej posadowionej na działce nr 2/40 obręb 712 przy ul. Dragana 10 w Gdańsku.

Pliki dokumentów do pobrania ze strony internetowej spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Pliki pdf do pobrania: