Konkurs ofert na najem budynków nieczynnych stacji cieplnych

25 czerwca 2015

Konkurs ofert na najem budynków zostaje przedłużony do dnia 10 lipca br.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni budynków nieczynnych stacji cieplnych na terenie osiedla.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo klikając na poniższe linki.

Termin składania ofert: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 2015 r. 10 lipca 2015 r. do godziny 12.00
Dla ofert składanych pocztą lub kurierem liczy się data wpływu oferty do spółdzielni.

Miejsce składania ofert: siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” 80-809 Gdańsk, ul. Worcella 44 Kancelaria, pok. nr 5

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu składającego ofertę, prowadzenia negocjacji z wybranym podmiotem, a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Mapa ogolna ze wszystkimi stacjami