ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ 27 DOMÓW W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ

22 stycznia 2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm" w Gdańsku ul. Worcella 44,

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU DWUETAPOWEGO -NEGOCJACJI Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI NA

ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OKOŁO 27 DOMÓW W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA CHEŁM W GDAŃSKU PRZY ULICY SZPORA

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.02.2015r. godz.12.00.

Warunki szczegółowe przetargu (SIWZ) w cenie 100 zł. oraz dodatkowe informacje można uzyskać od dnia 27.01.2015r. w siedzibie Spółdzielni pok. Nr 6 i 7 tel. 58 302-45-32, 58 302-46-06

Pierwsze posiedzenie Komisji Przetargowej z publicznym otwarciem ofert odbędzie się w dniu
16.02.2015r.ogodz. 12.30

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.