Komunikat w/s rozliczenia kosztów c.o. za sezon 2017/2018

14 września 2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” informuje, że z przyczyn od nas niezależnych nie zostanie dotrzymany termin wykonania i dostarczenia rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon 2017/2018 tj. 15 września, wynikający z obowiązującego „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody”.

Niedotrzymanie w/w terminu wynika z przyczyn leżących po stronie firmy „BRUNATA” dokonującej rozliczenia.

O nowym terminie przekazania rozliczeń niezwłocznie Państwa poinformujemy po uzyskaniu informacji oraz kompletnych rozliczeń.