Mapa dojścia na Walne Zgromadzenie SM Chełm

14 czerwca 2018

Mapa dojścia na Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku w dniu 16.06.2018r.

mapa walnego