Zmiany do projektów uchwał na najbliższe Walne Zgromadzenie

12 czerwca 2018

Informujemy, że w trybie Art. 83 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w trybie 28 ust. 5 Statutu Spółdzielni zostały zgłoszone przez Członków Spółdzielni poprawki do projektów uchwał. Treść zgłoszonych poprawek jest dostępna w materiałach na Walne Zgromadzenie zamieszczonych w e-kartotece.