Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1 czerwca 2018

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm" informuje, że w związku z upływem terminu

zgłaszania projektów uchwał przez Członków Spółdzielni w trybie § 28 ust. 4, Statutu Spółdzielni

przedstawia uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia

zwołanego na dzień 16 czerwca 2018 r. na godz. 11:00 w siedzibie

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 7 w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 13

 

Pobierz poprawiony porządek obrad Walnego Zgromadzenia (pdf)