Informacja w/s RODO

25 maja 2018

W wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisu Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku, ul. Stanisława Worcella 33 Gdańsk 80-809.
  2. Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane są do prawidłowej realizacji celów Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm”, wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze i statutu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm”.
  3. Członek Spółdzielni, jak i osoba niebędąca członkiem ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Spółdzielnię oraz do ich poprawiania.
  4. Obowiązek podawania danych przez członków Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” oraz osoby niebędące członkami, które posiadają prawo odrębnej własności wynika z przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – prawo spółdzielcze oraz statutu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm”.