Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu SM "CHEŁM" w dniu 16.06.2018 r.

25 maja 2018

Zawiadomienie na podstawie art. 83 ust. 2 i ust. 6 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Zarząd Spółdzielni zwołuje: WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "CHEŁM" w GDAŃSKU które odbędzie się w dniu 16.06.2018r. o godzinie 11.00 w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku ul. Chałubińskiego 13.