Przygotowanie do Walnego SM "CHEŁM" (MNS 2-3/2014)

Program "Między nami sąsiadami" poświęcony zbliżającemu się Walnemu Zgromadzeniu Członków SM CHEŁM.