Do Właścicieli lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych

3 marca 2021

Do Właścicieli lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych i administrowanych przez Spółdzielnię.

Szanowni Właściciele lokali!

Kilka minionych dni nie zmieniło przepisów związanych z COVID-19, a zapowiedzi kolejnych obostrzeń, które mogą być zastosowane dla województwa pomorskiego nadal uniemożliwiają przeprowadzenie zebrań Wspólnot Mieszkaniowych w trybie znanym sprzed dwóch lat. Tym samym rok 2021 będzie kolejnym, w którym podjęcie uchwał na zebraniu ogółu właścicieli lub w drodze zbierania podpisów na nieruchomości stało się niemożliwe.

Jako Zarządca i Administrator wspólnot, dla wypełnienia ustawowego obowiązku zwołania zebrania w pierwszym kwartale roku, podjęliśmy decyzję, aby niezbędne uchwały podjąć w sposób zdalny, w formie głosowania z wykorzystaniem poczty mailowej.

W najbliższym czasie otrzymacie Państwo komplet materiałów, zawierający zawiadomienie z obszernymi wyjaśnieniami oraz uchwały wraz z załącznikami. Materiały zostaną zamieszczone w e-kartotece lokalu oraz przesłane na skrytki mailowe (zarejestrowane w bazie danych wspólnoty).

W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie (lub uaktualnienie) bazy danych w zakresie adresu poczty mailowej oraz numeru telefonu.

W związku z ograniczeniami w pracy biur spółdzielni prosimy o kontakt z działem Wspólnot Mieszkaniowych: tel. 58/302-11-42 e-mail: wspolnoty@smchelm.pl