Nowe taryfy opłat za wodę

25 lutego 2021

Informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wprowadziło nowe taryfy opłat za wodę. Cena dostawy wody zimnej od dnia 26.02.2021 r. wynosi: 11,46 zł za m3. Użytkownicy mieszkań wpłacają obecnie zaliczkę (do rozliczenia) w kwocie 10,99 zł/m3 i tej zaliczki na obecnym etapie spółdzielnia nie zamierza podwyższać. Ostateczne decyzje w sprawie wysokości zaliczki zostaną podjęte po rozliczeniu zużycia wody za pierwsze półrocze 2021 roku.