Do Właścicieli lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię.

25 lutego 2021

Szanowni Państwo!

Obostrzenia związane z COVID-19 uniemożliwiają przeprowadzenie zebrań Wspólnot Mieszkaniowych w „normalnym” trybie. Podjęcie uchwał, w tym najważniejszej uchwały w sprawie planu gospodarczo – finansowego na 2021 rok na zebraniu lub w drodze zbierania podpisów na nieruchomości - jest niemożliwe.

Jako Zarządca/Administrator wspólnot mieszkaniowych zamierzamy podjąć decyzję, aby uchwały podjąć w sposób zdalny w formie głosowania z wykorzystaniem poczty mailowej.

W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie (lub uaktualnienie) bazy danych w zakresie adresu poczty mailowej oraz numeru telefonu.

W związku z ograniczeniami w pracy biur spółdzielni prosimy o kontakt z działem Wspólnot Mieszkaniowych:

tel. 58/302-11-42 e-mail: wspolnoty@smchelm.pl

Ostateczny komunikat w tej sprawie ogłosimy do dnia 3 marca 2021 r.