Podwyżka cen GPEC

30 lipca 2020

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. od dnia 1 sierpnia 2020 roku zmienia taryfy i podwyższa o 9,72% cenę ciepła dostarczanego do ogrzewania budynków (c.o.) i podgrzana ciepłej wody (c.w.u.). Zarząd Spółdzielni prowadzi analizę poziomu aktualnych zaliczek i podejmie stosowne decyzje. W załączeniu pismo w przedmiotowej sprawie.