Zmiana cen wody

15 czerwca 2020

INFORMACJA!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEŁM” informuje, że dnia 09.06.2020 r. uległa zmianie cena 1m³ wody zimnej zgodnie z Decyzją nr GD.RET.070/195/D/2018.KR Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W związku z powyższym zaliczka na poczet zużycia wody ulega zmianie od 1.07.2020 r.

WODA ZIMNA10,99 zł/m³
PODGRZANIE (ZALICZKA)21,00 zł/m³
CENA WODY ZA JEDNĄ OSOBĘ W MIESZKANIU BEZ WODOMIERZY
WODA ZIMNA131,88 zł/osobę/m-c
PODGRZANIE (ZALICZKA)126,00 zł/osobę/m-c
RAZEM257,88 zł/osobę/m-c

Podstawa: Taryfa SNG obowiązująca od 09.06.2018 r.