KOMUNIKAT ZARZĄDU – Walne Zgromadzenie Członków SM „Chełm”

29 maja 2020

Szanowni Państwo! Członkowie Spółdzielni!

Rada Nadzorcza SM „Chełm” na posiedzeniu w dniu 28. maja br. które przeprowadzono w trybie wykorzystującym urządzenia do komunikowania się na odległość, podjęła m. in. uchwały o:

  • przyjęciu Opinii Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019;
  • przyjęciu sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2019;
  • przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2019.

Rada Nadzorcza przyjęła podstawowe dokumenty, stanowiące przedmiot obrad Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie było planowane na dzień 20 czerwca br. Na ten dzień zarezerwowano wynajem sali, urządzeń do głosowania, nagłośnienie i obsługę.

Z powodu ograniczeń i zakazów wprowadzonych w § 14 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dz.U.2020, poz. 697], w tym w szczególności zakazu zgromadzeń - odbycie Walnego Zgromadzenia w podanym wyżej terminie nie będzie możliwe.

Zarząd Spółdzielni zapewnia, że Walne Zgromadzenie zostanie zwołane w trybie przewidzianym przez Statut Spółdzielni oraz inne przepisy, w najbliższym możliwym terminie, po ustaniu lub zmianie obecnie obowiązujących zakazów.

#zostanwdomu #nosmaseczke #zachowajodstep

Za wszelkie niedogodności przepraszamy. Prosimy śledzić następne komunikaty.