Prowadzenie głośnych prac remontowych

23 marca 2020

Zarząd spółdzielni odbiera zapytania i skargi mieszkańców w sprawach prowadzenia głośnych remontów, których odgłosy w sposób znaczny zakłócają pobyt w mieszkaniu podczas dnia.

Nie możemy zakazać mieszkańcom przeprowadzania takich remontów, nawet biorąc pod uwagę nadzwyczajną sytuację, w której się znaleźliśmy. Zapisy (§ 4 pkt 15) „Regulaminu używania lokali mieszkalnych w domach spółdzielni oraz zasady porządku domowego i współżycia mieszkańców w SM CHEŁM w Gdańsku” zobowiązują do zaniechania głośnych prac remontowych w godzinach wieczornych i nocnych (od 19.30 do 8.00 rano).

Sytuację mamy szczególną, gdyż według naszego rozeznania wielu naszych mieszkańców opiekuje się dziećmi w domu (nieczynne przedszkola i szkoły) a także część mieszkańców wykonuje w domu pracę zdalną. Rozumiemy również, że wiele spośród tych osób stosuje się do akcji #ZOSTANWDOMU, czyli nie opuszczają mieszkania nawet na chwilę.

Możemy jedynie apelować i prosić użytkowników mieszkań o przeprowadzanie wyłącznie remontów, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mieszkania oraz szybkie zakończenie lub odłożenie na termin późniejszy tych prac, które generują uciążliwy i długotrwały hałas.

Postarajmy się o wzajemne zrozumienie i poszanowanie spokoju, który WSZYSTKIM jest teraz tak bardzo potrzebny.