ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI W GDAŃSKU

11 stycznia 2020

OD 1 LUTEGO 2020 r.

Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach wprowadzane są w Gdańsku od 1 lutego 2020 r. zmiany w organizacji zbierania przez właścicieli odpadów i ich odbioru. Obowiązywać będą także nowe stawki i zasady obliczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. W związku z powyższym właściciele nieruchomości zyskują nowe prawa i obowiązki.

Najważniejszy obowiązek to SEGREGACJA ŚMIECI KOMUNALNYCH, brak segregacji spowoduje naliczenie opłaty karnej dla wszystkich korzystających z altany śmietnikowej. W tym zakresie obwiązuje odpowiedzialność zbiorowa!

Druga ważna zmiana - to wywóz gabarytów który będzie się odbywał 2 razy w miesiącu według określonego harmonogramu a nie co tydzień, jak dotychczas. Przypominamy jednocześnie, że „gabaryty” można wystawiać w dniu wywozu tych odpadów do godz.6.00 lub w dniu poprzedzającym, jednak nie wcześniej niż o godz. 21:00 w punkcie gromadzenia odpadów z zachowaniem swobodnego do nich dostępu. Wystawienie gabarytów w innym terminie będzie traktowane jako zaśmiecanie środowiska i zagrożone grzywną do 500 zł. Prosimy o zapoznanie się z naszym komunikatem.