"Łąki kwietne" na terenie osiedla Chełm

8 stycznia 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa ''Chełm'' zamierza przystąpić do realizacji wniosku skierowanego do Walnego Zgromadzenia w sprawie założenia na terenie osiedla, tzw. ''łąk kwietnych'' stanowiących siedlisko owadów i ptaków oraz pełniących funkcję oczyszczania powietrza.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii w tej sprawie oraz o wskazanie proponowanych miejsc założenia tego typu zieleńców.

Wnioski można składać: pisemnie w kancelarii Spółdzielni, telefonicznie na nr telefonu 58 302 50 35 lub na adres e-mail:sekretariat@smchelm.pl do dnia 30 marca br.