Oferta pracy: inspektor nadzoru branży sanitarnej

10 października 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku zatrudni osobę na stanowisko:

inspektor nadzoru branży sanitarnej

opis stanowiska

 • nadzór techniczny nad realizowanymi pracami remontowymi
 • przeglądy przedodbiorowe oraz odbiory budynków i obiektów technicznych
 • przeglądy gwarancyjne i wizje wraz z prowadzeniem dokumentacji
 • przygotowywanie dokumentacji na przetargi dot. robót remontowych oraz uczestnictwo w komisjach przetargowych
 • rozpatrywanie spraw spornych oraz prowadzenie korespondencji z mieszkańcami

wymagania

 • wykształcenie wyższe
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji sanitarnych (gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych)
 • minimum 5-letnie doświadczenie w branży budowlanej na podobnym stanowisku
 • dobra znajomość przepisów prawa budowlanego
 • umiejętność kosztorysowania
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa

oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - pełen etat (na początek na czas określony)
 • pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV osobiście, pocztą lub drogą e-mail na adres siedziby Spółdzielni w Gdańsku, ul. Worcella 33 80-809 Gdańsk, sekretariat@smchelm.pl

Aplikując prosimy o załączenie poniższej klauzuli:

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu uczestnictwa w rekrutacji;
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku, ul. Stanisława Worcella 33, 80-809 Gdańsk informuje, że będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@smchelm.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i mogą być przetwarzane w celu uczestnictwa w rekrutacji oraz, w przypadku wyrażenia stosownej zgody, również w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach;
 4. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w terminie do 5 miesięcy od zakończenia rekrutacji a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych do przyszłych rekrutacji, do chwili cofnięcia zgody na wykorzystywanie danych w przedmiotowym celu;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W razie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.