AKCJA PRZEWONIENIA GAZU ZIEMNEGO

3 października 2019

Komunikat Zarządu

W dniach 08 - 10 października 2019 r. przeprowadzona będzie

AKCJA PRZEWONIENIA GAZU ZIEMNEGO

mająca na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności sieci i instalacji gazowych.

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa. Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę pod nr – 992 lub (58) 552-14-62

Usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacji wewnętrznej i urządzeniach gazowych w budynkach należy zgłaszać do:

- w godzinach pracy Sp-ni do Działu Konserwacyjnego nr tel. 58 302-26-30
- po godzinach pracy Sp-ni na numery telefonów 510-185-504 lub 600-385-385.