Ogłoszenie - uruchomienie centralnego ogrzewania

19 września 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” informuje, że od dnia 23.09.2019 r. nastąpi sukcesywne uruchomienie
CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

W związku z tym prosimy o ustawienie WSZYSTKICH ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH
w pozycji maksymalnego otwarcia w celu umożliwienia prawidłowego obiegu i odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania.
(po uzyskaniu temperatury przez cały grzejnik ustawienia zaworu można ograniczyć wg własnych potrzeb)