Komunikat zarządu w/s budowy PSZOK

3 września 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm" w Gdańsku informuje, że nie jest inicjatorem ani inwestorem budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na Chełmie. Żadna z działek Spółdzielni nie graniczy bezpośrednio z działką nr 2/118 (na której ma powstać PSZOK), tym samym nie posiadamy możliwości prawnych, aby zostać stroną w postępowaniu oraz konsultacjach dotyczących planów budowy PSZOK.

Spotkania i konsultacje w przedmiotowej sprawie organizuje i prowadzi miasto Gdańsk.

Rozumiemy, że inicjatywa Miasta Gdańska budzi kontrowersje, więc prosimy zajrzeć na stronę: link