KOMUNIKAT ZARZĄDU W SPRAWIE KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

11 lutego 2019

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie cen zakupu energii elektrycznej Zarząd informuje, że w dniu 28 listopada 2018 r. została podpisana umowa na dostawę energii elektrycznej (dla taryf C11, C12A oraz C12B) w cenie 370 zł/MWh. Cena została ustalona po intensywnych negocjacjach w wyniku których podwyżka w stosunku do roku 2018 wyniosła ok. 43%, zamiast wcześniej zapowiadanych podwyżek rzędu 70%. Według posiadanych informacji ceny te obowiązują do dnia 31 marca 2019 r. i po tej dacie zostaną skorygowane od początku roku. Innych szczegółów w tej sprawie brak. Ponadto do dnia dzisiejszego Urząd Regulacji Energetyki nie zatwierdził ceny dla taryfy G11.

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP działając w imieniu zrzeszonych spółdzielni wystosował pisma do Ministra Energii p. Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki p. Macieja Bando.

Sprawa jest bardzo ważna, gdyż dotyczy rozstrzygnięcia problemu, w jaki sposób zakwalifikować zakup energii elektrycznej przez spółdzielnię dla celów oświetlenia części wspólnych nieruchomości i terenów zewnętrznych. Innymi słowami mówiąc, czy spółdzielnia - która z tego tytułu obciąża użytkowników mieszkań – jest odbiorcą indywidualnym, czy odbiorcą innej kategorii (np. zakład pracy).

W miarę pozyskiwania nowych wiadomości w przedmiotowej sprawie pojawia się kolejne komunikaty.

Gdańsk, 22.01.2019 r.

załącznik: Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni RP do Ministra Energii