Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm”

PREZES ZARZĄDU

Leszek Majewski

tel. (do sekretariatu): 58 302-45-32
fax: 58 302-85-34
e-mail: sekretariat@smchelm.pl

Stałe godziny przyjęć: poniedziałek 15:00 – 17:00
(po uprzednim ustaleniu dokładnego terminu w sekretariacie Spółdzielni)

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

Marek Majchrzak

tel. (do sekretariatu): 58 302-45-32
fax: 58 302-85-34
e-mail: sekretariat@smchelm.pl

Stałe godziny przyjęć: poniedziałek 15:00 – 17:00
(po uprzednim ustaleniu dokładnego terminu w sekretariacie Spółdzielni)