Zarządzanie Wspólnotami

Cienista 22, 24, 26; Cieszyńskiego 58; Jabłońskiego 11; Kopeckiego 7,9; Szpora 1, 3, 5, 7, 9, 11

parter (pokój nr 8)

tel.: 58 302 11 42
e-mail: wspolnoty@smchelm.pl

 

Jaką sprawę można załatwić w Dziale Zarządzania Wspólnotami?

 • Informacja odnośnie czynszu i innych spraw bankowo księgowych.
 • Zgłaszanie ilości osób zamieszkałych (zameldowanie, wymeldowanie, zgłoszenie).
 • Udzielanie upustów w czynszu.
 • Wydawanie książeczek opłat czynszowych.
 • Aktywowanie dostępu do kartoteki eBOK.
 • Przyznawanie miejsc zastrzeżonego postoju dla osób niepełnosprawnych.
 • Sprawy czystości i porządku na osiedlu.
 • Sprawy zieleni osiedlowej.
 • Place zabaw.
 • Organizowanie zebrań Wspólnot Mieszkaniowych i przygotowanie niezbędnej w tym celu dokumentacji. (uchwały, protokoły itp.)
 • Wystawianie zaświadczeń do kancelarii notarialnych.