Sekcja Windykacji

I piętro (pokój nr 24)

 

tel.: 58 302-50-75 wew. 117
tel.: 58 322-18-28
e-mail: windykacje@smchelm.pl

Jaką sprawę można załatwić w Sekcji Windykacji?

  • Podpisywanie ugód i rozkładanie zaległości z tyt. czynszu na raty zg. z Regulaminem Windykacji.
  • Wysyłanie wezwań do zapłaty i wyjaśnienie sald z lokatorami.
  • Kierowanie spraw do Sądu i dochodzenie ich należności na drodze sądowej lub komorniczej.
  • Kierowanie wniosków do Rady Nadzorczej o wykluczenie z członkostwa w związku z brakiem opłaty z tyt. eksploatacji.