WYKAZ CZŁONKÓW RAD OBWODOWYCH

Walne Zgromadzenie w dniu 16.06.2018 r. dokonało wyboru członków
do Rad Obwodowych Jednostki: A-1, A-2, B, F, G

 

Lp.IMIĘ i NAZWISKOKADENCJA
JEDNOSTKA A-1
1.Eugeniusz Turzyński - Przewodniczący2018 -2021
2.Janusz Grzenkowski - Z-ca Przewodniczącego2018 -2021
3.Anna Pomykała - Sekretarz2018 -2021
4.Genowefa Korczak 2018 -2021
5.Elżbieta Maślarz 2018 -2021
6.Marianna Saniewska 2018 -2021
JEDNOSTKA A-2
1.Ryszard Wolniewicz - Przewodniczący2018 -2021
2.Marek Barczyński - Z-ca Przewodniczącego2018 -2021
3.Marian Wybrańczyk - Sekretarz2018 -2021
4.Genowefa Hawryszko 2018 -2021
5.Jacek Koncewicz 2018 -2021
6.Zenobia Kowalewska 2018 -2021
JEDNOSTKA B
1.Wyganowski Seweryn - Przewodniczący2017 - 2021*
2.Nazarewicz Wojciech - Z-ca Przewodniczącego2018 -2021
3.Grzeszczyk Ewa - Sekretarz2017 - 2021*
4.Ciszewska Beata2018 -2021
5.Lipska Małgorzata2017 - 2021*
6.Zastawny Grzegorz2017 - 2021*
JEDNOSTKA F
1.Czesław Kwietniewski - Przewodniczący2018 -2021
2.Władysław Bublewicz - Z-ca Przewodniczącego2018 -2021
3.Krystyna Kołtuńska - Sekretarz2018 -2021
4.Gabriela Grochola 2018 -2021
5.Renata Kodym 2018 -2021
6.Teresa Purzycka 2018 -2021
JEDNOSTKA G
1.Elżbieta Piotrowska - Przewodnicząca2018 -2021
2.Andrzej Świerczyński - Z-ca Przewodniczącej2018 -2021
3.Alicja Smoleń - Sekretarz2018 -2021
4.Leszek Bobkowski 2018 -2021
5.Józef Kuźnik 2018 -2021
6.Krystyna Niemczyk 2018 -2021

*§ 163. Statutu SM „Chełm”: „W celu wyrównania kadencji w Radzie Obwodowej Jednostki B, kadencję członków Rady Obwodowej Jednostki B, wybranych na okres 2017 – 2020, wydłuża się do 2021 roku.”.