Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm”

 

» Komisje stałe Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Chełm” uprzejmie informuje, że dyżury Rady Nadzorczej (w każdy ostatni poniedziałek miesiąca) nie będą się odbywały aż do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Wszelkie wnioski i uwagi do Rady Nadzorczej mogą Państwo zgłaszać za pomocą:

telefon: 58 302 45 32, wew. 133
e-mail: sekretariat@smchelm.pl lub dps@smchelm.pl

podając dodatkowo telefoniczny numer zwrotny do kontaktu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Chełm” uprzejmie informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12 września br. wybrano Prezydium RN w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz.

 

WYKAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Wybory do Rady Nadzorczej zostały przeprowadzone na Walnym Zgromadzeniu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku w dniu 12 września 2020 roku.

KADENCJA 2020 – 2023

 

L. P.JEDNOSTKA IMIĘ i NAZWISKO FUNKCJA
1.A-1Janusz GrzenkowskiPRZEWODNICZĄCY RN
Przewodniczący Komisji Społeczno-Samorządowej
2.FLeszek CybulaZ-ca PRZEWODNICZĄCEGO RN
Z-a Przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej
3.FBożena PiątkowskaSEKRETARZ RN
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
4.A-1Andrzej WierzbińskiCzłonek Komisji GZM
5.A-2Genowefa HawryszkoCzłonek Komisji Społeczno-Samorządowej
6.A-2Wojciech SowaPrzewodniczący Komisji Inwestycyjnej
7.A-2Ryszard WolniewiczZ-a Przewodniczącego Komisji Społeczno-Samorządowej
8.BAnna BochniakSekretarz Komisji Społeczno-Samorządowej
9.BBożena ZastawnaSekretarz Komisji GZM
10.BWojciech NazarewiczZ-a Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
11.BStanisław ZychCzłonek Komisji Inwestycyjnej
12.FMaria ArsobaCzłonek Komisji Społeczno-Samorządowej
13.FHenryk MyszkaPrzewodniczącego Komisji GZM
Członek Komisji Rewizyjnej
14.FWioleta DragunajtysSekretarz Członek Komisji Inwestycyjnej
15.FMarta Menczykowska-MeyerKomisji Inwestycyjnej
16.GAndrzej ŚwierczyńskiZ-ca Przewodniczącego Komisji GZM
17.GJerzy OpalachCzłonek Komisji Inwestycyjnej
18.GBogusława StrużynaCzłonek Komisji Rewizyjnej
19.GUrszula WycichowskaSekretarz Komisji Rewizyjnej
20.A-1WAKATWyboru nowego członka Rady Nadzorczej, dokonuje się zgodnie z § 37 ust. 1. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.