Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę budynku zaplecza techn. spółdzielni

23 sierpnia 2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEŁM” informuje, że Komisja Przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku zaplecza technicznego spółdzielni przy ulicy Worcella 33a – ROBOTY BUDOWLANE.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: „RAD-BUD” Radosław Hinc z Gdyni.

O terminie rozpoczęcia prac poinformujemy mieszkańców odrębnym zawiadomieniem wywieszonym na tablicy ogłoszeń.