Rozstrzygnięcie konkursu ofert w sprawie najmu lokalu użytkowego.

29 czerwca 2018

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT:
w sprawie najmu lokalu użytkowego o pow. 60,5 m2 przy ul. Chałubińskiego 25D/2 - konkurs ogłoszony w dniu 25.05.2018r – wybrano ofertę Pani Barbary Pałygi.