Rozstrzygnięcie przetargu na pięcioletni przegląd stanu technicznego budynków

8 czerwca 2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEŁM” informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na: „wykonanie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego budynków mieszkalnych wraz z lokalami użytkowymi, budynków administracyjnych i pawilonów usługowo - handlowych na terenie Osiedla Chełm ”.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
SG Nadzorowanie, Kierowanie, Prowadzenie Robót Budowlanych,
Sławomir Gonera z Gdańska.