Krótka historia naszej Spółdzielni

Skąd się wzięła nazwa dzielnicy „Chełm"? Wersji jest tyle, ilu jest badaczy historii Gdańska. Ta część Gdańska była kiedyś odrębnym ośrodkiem wiejskim, później miejskim, nazywanym Stolzenberg (Nowa Górka). Po powrocie Gdańska do Polski nazwa „Chełm" szybko się rozpowszechniła, a w 1949 roku została przyjęta urzędowo.

W planach rozwoju miasta Gdańska tereny Chełmu przeznaczono pod budowę wielkiej „sypialni" dla prężnie rozwijającego się przemysłu stoczniowego. W dniu 17 września 1979 roku Prezydent Miasta Gdańska Jerzy Młynarczyk wyraził zgodę na powołanie nowej spółdzielni mieszkaniowej. Zebranie członków założycieli – wśród nich obecny Prezes Zarządu Leszek Majewski – uchwaliło statut i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” z siedzibą w Gdańsku z dniem 25 października 1979 roku została wpisana do rejestru sądowego pod numerem Rsa – 277.

40 lat temu, na terenach byłego poligonu wojskowego oraz ogródków działkowych i nieużytków, wydzielono obszar zabudowy mieszkaniowej wraz z usługami. Dla celów budowlanych nie był on łatwy ze względu na przewyższenia i spadki terenu. Podstawowy układ komunikacyjny dzielnicy, autorstwa Ryszarda Pauli, powstał już w 1975 roku i jest realizowany do dzisiaj z niewielkimi tylko zmianami. Wybudowano trasę W-Z (Aleja Armii Krajowej), która umożliwia szybki dojazd do centrum Gdańska, a także bezpośredni wyjazd w kierunku obwodnicy trójmiejskiej. Częściowo zrealizowano trasę P-P (ul. Sikorskiego), ale mieszkańcy ciągle czekają na odpowiedź, czy kiedykolwiek jej dolny odcinek zostanie dokończony. Początkowo komunikację miejską stanowił jedynie autobus linii 108. Tramwajem na Chełm mogliśmy dojechać od roku 2007, a pełne skomunikowanie osiedla transportem miejskim zostało dokończone w roku 2012 przedłużeniem linii tramwajowych do pętli Świętokrzyska. Dla tej ostatniej inwestycji zastosowano skorelowany system transportu, gdzie z jednej strony peronu staje tramwaj, a z drugiej autobus.

Pierwszy spółdzielczy budynek mieszkalny został oddany do użytku w listopadzie 1980 roku. Tempo budowy było zawrotne i już w pięć lat później ukończono zabudowę Jednostki A przy ulicach Biegańskiego, Chałubińskiego i Grabowskiego. Powstały 32 budynki, gdzie część prac wykończeniowych wykonywały ekipy zakładów pracy, które otrzymały „przydział” mieszkań, a wśród nich: Stocznia Gdańska, Unimor, Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych, Gdański Kombinat Budowy Domów czy Stocznia „Wisła”. Wiele rodzajów prac wykonywali sami spółdzielcy, a ich wartość odejmowano od tzw. „wkładu mieszkaniowego”. Pierwsi mieszkańcy do dzisiaj pamiętają brodzenie w błocie między budynkami, bez chodników. Dla obsługi nowo powstałych budynków wybudowano centrum handlowo-usługowe przy Chałubińskiego, żłobek i przedszkole, a w latach późniejszych szkołę podstawową i pływalnię. W pierwszej dekadzie XXI w. dokończono zabudowę ul. Grabowskiego – dwa nowe budynki wyposażono w instalację solarną.

Budowa Jednostki G przebiegała w bardziej zrównoważony sposób. W roku 1982 zasiedlono pierwsze budynki przy ul. Dragana, a w rok później oddano do użytku supersam „Beniaminek”. Obok powstały jedenastokondygnacyjne „wieżowce”, jedne z pierwszych w Gdańsku. W roku 1988 spółdzielnia oddała do użytku Ośrodek Sportu i Rekreacji, a w roku 1993 miasto otworzyło kolejną szkołę na osiedlu - Szkołę Podstawową nr 8. Zakres inwestycji w tym rejonie kończy adaptacja budynku, w którym mieściły się wcześniej biura budowy, na Klub Osiedlowy „Alf”, działający w tym obiekcie do dzisiaj. W sąsiedztwie klubu w minionym roku powstał supernowoczesny pawilon firmy Lidl.

Budowie Jednostki F towarzyszyło wiele zmian w stosunku do projektu pierwotnego. Zrezygnowano z wykonania budynków powyżej pięciu kondygnacji, nie wybudowano zaplanowanej szkoły ani też dwóch przedszkoli. Powstały budynki przy ul. Cieszyńskiego (1986-1988), później zabudowano ul. Cebertowicza (1988-1990), a w latach 1991-1993 w miejscu planowanej szkoły powstał kompleks budynków Więckowskiego 1, 3, 5 i 9. Obsługę handlowo-usługową tej części osiedla pełnił zespół pawilonów wybudowany przy ul. Cieszyńskiego 36-38. W roku 1995 ukończono budowę kościoła parafialnego pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej. W latach późniejszych (2002-2013) powstały budynki wspólnot mieszkaniowych przy ul. Szpora, Cieszyńskiego i Kopeckiego.

Wprawdzie budynki powstałe w pierwszym okresie - do 1997 roku - na Jednostce B nie odbiegają formą od pozostałych na osiedlu, ale już nowsze (z lat 1998-2000) wyróżniają się znacznie. W części zabudowy dwuspadowe dachy i mieszkania dwupoziomowe na ostatnich kondygnacjach, garaże w parterach budynków, wykorzystanie najnowszych technologii budowlanych – to robi wrażenie. W tym rejonie osiedla mieści się również największe centrum handlowo – usługowe z marketem Tesco.

Na wolnych terenach spółdzielnia prowadzi obecnie inwestycje mieszkaniowe. W kompleksie ul. Cienistej powstało 330 mieszkań budowanych w systemie deweloperskim. Dwa kolejne budynki – w sumie 101 mieszkań – aktualnie oddajemy w ręce nabywców. Atrakcyjne położenie i konkurencyjna cena sprzedaży sprawia, że wszystkie mieszkania w kilka dni znalazły nabywców. Trwa projektowanie czterech kolejnych budynków w rejonie ul. Suchanka.

W posiadaniu spółdzielni znajduje się obecnie 145 budynków mieszkalnych składających się z prawie 7 tysięcy lokali zamieszkiwanych przez ponad 18.000 osób, co powoduje, że SM „Chełm” to jedna z największych spółdzielni mieszkaniowych Trójmiasta. Zarządzamy też 13 budynkami, których mieszkańcy wyodrębnili się ze spółdzielni, tworząc wspólnoty mieszkaniowe.

Wszystkie budynki spółdzielni są docieplone, w ramach modernizacji wymieniono też wszystkie dźwigi osobowe na urządzenia najnowszej generacji. Zmodernizowano instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania. Fundusz remontowy w przeważającej części będzie przeznaczony na podniesienie standardu zamieszkania, w tym modernizacje wystroju i wyposażenia klatek schodowych. Zmieniamy też sposób dostawy energii cieplnej do budynków, w porozumieniu z Gdańskim PEC likwidując zbiorcze stacje cieplne.

Zasoby mieszkaniowe spółdzielni mieszkańcy postrzegają jako atrakcyjne ze względu na położenie (15 minut spacerem do zabytkowego centrum miasta) oraz doskonałą infrastrukturę komunikacji miejskiej, która pozwala na bezpośrednie dotarcie do innych dzielnic Gdańska. Mówi się też, że „Chełm" jest najbardziej zielonym osiedlem w mieście.

Od roku 2010 zmienia się też charakter osiedla, gdyż tereny nieprzydatne dla budownictwa mieszkaniowego wykorzystano pod budowę centrów handlowo-usługowo-rozrywkowych. Powstały na nich m.in. powierzchnie handlowe, usługowe i biurowe, a także fitness klub i duże przedszkole z placem zabaw... na dachu budynku.

Mieszkańcy osiedla mają możliwość korzystania z różnorodnych zajęć organizowanych w Klubie Osiedlowym „Alf", który organizuje imprezy oraz prowadzi koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na terenach sportowo – rekreacyjnych spółdzielnia udostępnia mieszkańcom boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, cztery korty tenisowe ze sztuczną nawierzchnią oraz siłownię „pod chmurką". Na terenie ośrodka sportu i rekreacji odbywają się również festyny rodzinne.

Korzystne wyniki gospodarcze spółdzielni stwarzają dobre perspektywy na lata następne, są też doceniane przez kapituły różnych nagród. Tytuły „Symbol Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej" uzyskane w latach: 2012, 2013, 2014 i 2016, tytuł „Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej" uzyskany w roku 2014, nagroda „Domów Spółdzielczych” za 2017 mówią same za siebie. Bardzo cenimy tytuł „Gazeli Biznesu” z roku 2016 - zdobyty w bezpośredniej rywalizacji z największymi firmami w województwie pomorskim, także tymi działającymi w specjalnych strefach ekonomicznych.

Patroni ulic naszego Osiedla

 • Witold Grabowski ( 1902 - 1963 ) - prof. Akademii Medycznej w Gdańsku - specjalista w dziedzinie medycyny onkologicznej.
 • Władysław Biegański ( 1857 - 1917 ) - polski lekarz internista, doktor medycyny, logik, filozof.
 • Tytus Chałubiński ( 1820 - 1889 ) - polski profesor patologii, wybitny lekarz, miłośnik przyrody.
 • Wincenty Witos ( 1878 - 1945 ) - polski działacz ruchu ludowego.
 • Marcin Dragan ( 1882 - 1966 ) - honorowy Prezes Towarzystwa naukowego - pracował ponad 40 lat nad utrzymaniem polskości w Gdańsku.
 • Władysław Cieszyński ( 1891 - 1939 ) - dziennikarz "Dziennika Gdańskiego", a od 1923 roku "Kuriera Gdańskiego.
 • prof. Romuald Cebertowicz ( 1897 - 1981 ) - naukowiec, specjalista w zakresie hydrauliki i hydrologii, twórca metody zeskalania gruntu zw. cebertyzacją.
 • prof. Kazimierz Kopecki ( 1904 - 1984 ) - inżynier elektryk, profesor i rektor Politechniki Gdańskiej.
 • prof. Józef Więckowski ( 1928 - 1984 ) - wybitny specjalista z zakresu budowy okrętów.
 • prof. Stanisław Szpor ( 1908 - 1981 ) - specjalista z techniki wysokich napięć, elektryczności atmosferycznej i aparatów elektrycznych.
 • Henryk Hubertus Jabłoński ( 1915 - 1989 ) - kompozytor, pisał utwory na orkiestrę, instrumenty solo z orkiestrą oraz utwory kameralne.
 • Lubomir Szopiński ( 1913 - 1961 ) - dyrygent - twórca Zespołu Pieśni i Tańca "Kaszuby".
 • Antoni Suchanek ( 1901 - 1982 ) - malarz, grafik.

Nasze osiedle to również Klub Osiedlowy "Alf" i Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR)


Obecnie Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chełm" stworzyła podział naszego osiedla
na pięć jednostek tj.:


Jednostka A1

W której skład wchodzą następujące ulice:

 • Chałubińskiego 3, 5, 7, 11, 17, 19, 33, 35, 37
 • Grabowskiego 3, 5, 7, 9, 11, 15

Łączna ilość budynków mieszkalnych na jedn. to 15
Pierwszym budynek mieszkalny oddany został przy ulicy Grabowskiego 9-11 w dniu 14.11.1980 r.
Ostatni został oddany przy ulicy Grabowskiego 7 w dniu 28.12.2005 r.

Jednostka A2

W której skład wchodzą następujące ulice:

 • Biegańskiego 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 43
 • Chałubińskiego 6, 8, 10, 12, 22

Łączna ilość budynków mieszkalnych na jedn. to 19
Pierwszym budynek mieszkalny oddany został przy ulicy Biegańskiego 31 w dniu 31.03.1981 r.
Ostatni został oddany przy ulicy Chałubińskiego 12 w dniu 11.12.1984 r.

Jednostka B

W której skład wchodzą następujące ulice:

 • Cienista 22, 24, 26, 28
 • Suchanka 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 33, 35
 • Szopińskiego 1, 3, 5, 7
 • Jabłońskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
 • Zamiejska 32, 34, 36, 38, 40, 46, 48, 50

Łączna ilość budynków mieszkalnych na jedn. to 47
Pierwszym budynek mieszkalny oddany został przy ulicy Zamiejska 38 w dniu 06.11.1990 r.
Ostatni został oddany przy ulicy Suchanka 33 i 35 w 2020 r.

Jednostka F

W której skład wchodzą następujące ulice:

 • Cebertowicza 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20
 • Cieszyńskiego 2, 4, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 44, 50, 52, 54, 56, 58
 • Kopeckiego 2, 4, 7, 9, 11,
 • Szpora 1, 3, 5, 7, 9, 11
 • Więckowskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Łączna ilość budynków mieszkalnych na jedn. to 53
Pierwszym budynek mieszkalny oddany został przy ulicy Cieszyńskiego 14 w dniu 15.12.1986 r.
Ostatni został oddany przy ulicy Kopeckiego 7 i 9 w dniu 15.01.2013 r.

Jednostka G

W której skład wchodzą następujące ulice:

 • Dragana 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23
 • Witosa 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25

Łączna ilość budynków mieszkalnych na jedn. to 26.
Pierwszym budynek mieszkalny oddany został przy ulicy Dragana 3 w dniu 25.04.1984 r.
Ostatni został oddany przy ulicy Witosa 15 w dniu 27.02.1991 r.

 

Ogólna ilość budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "CHEŁM" to 156 budynków,
w których znajduje się 7055 mieszkań.