Eurosymbol Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2013

18 października 2013

Po raz drugi z rzędu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku ma przyjemność przekazać Państwu miłą informację, iż Kapituła Programu Promocyjnego Symbol 2013 prowadzonego przez redakcję Monitora Rynkowego – dodatku do Dziennika Gazety Prawnej przyznała naszej Spółdzielni tytuł Eurosymbol Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2013.

W uzasadnieniu wyróżnienia usłyszeliśmy docenienie prowadzenia przez Spółdzielnię przemyślanej działalności inwestycyjnej na zasadach deweloperskich z uwzględnieniem wysokich standardów po bardzo atrakcyjnych cenach; konsekwentnych działań Zarządu zmierzających do obniżenia kosztów eksploatacji zasobów m. in. przez realizacje programu termomodernizacji budynków i instalację energooszczędnego oświetlenia oraz rozpoczęcie programu inwestycji w energetykę fotowoltaiczną.

Uzyskane wyróżnienie uprawnia nas między innymi do wykorzystania logo Programu na naszej stronie internetowej co niniejszym czynimy.

Symbol Spoldzielczosci 2013