Dział Członkowski

Parter (pokój nr 18)

 

Kierownik: Maria Supłatowicz
tel.: 58 302-44-41

Specjaliści – parter (pokój nr.10)
tel. 58 302-44-41

e-mail: czlonkowski@smchelm.pl

 

Jaką sprawę można załatwić w Dziale Członkowskim?

  • Sprawy związane z uzyskaniem członkostwa w związku z budową nowych mieszkań, kupnem mieszkania, darowizną, spadkiem oraz zamianą mieszkania; Sprawy związane z utratą członkostwa w Spółdzielni w związku ze sprzedażą mieszkania;
  • Sprawy związane z potwierdzeniem wyłącznych praw do lokalu po rozwodzie, zgonie współmałżonka oraz w sprawach spadkowych;
  • Sprawy związane z przeniesieniem w odrębną własność spółdzielczego lokatorskiego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • Sprawy związane z uzyskaniem odrębnej własności w ramach organizowanych przez Spółdzielnię przetargów oraz w ramach wykonania umów o budowę nowych lokali;
  • Wydawanie zaświadczeń związanych z potwierdzeniem członkostwa, posiadanych praw do lokalu, założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.