Rozstrzygnięcie przetargu na system indywidualnego rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej

20 lipca 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku informuje, że w wyniku złożonych ofert rozstrzygnięty został przetarg na: „Instalacja i obsługa systemu indywidualnego rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania z zastosowaniem dostarczonych przez Wykonawcę elektronicznych podzielników oraz montaż wodomierzy w lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych zasobów Spółdzielni mieszkaniowej ,,Chełm” w Gdańsku; wdrożenie smart systemu do monitorowania urządzeń pomiarowych.”

Zamawiający zgodnie z warunkami SIWZ wybrał ofertę złożoną przez Firmę TECHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako najkorzystniejszą.

O terminie rozpoczęcia prac poinformujemy mieszkańców odrębnym zawiadomieniem wywieszonym na tablicy ogłoszeń.