Rozstrzygnięcie przetargu w sprawie najmu lokalu użytkowego

29 stycznia 2020

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT: w sprawie najmu lokalu użytkowego o pow. 28,- m2 przy ul. Dragana 17/1U - konkurs ogłoszony w dniu 02.12.2019 r - wybrano ofertę Biura Projektów Chłodniczych Dawid Gliniecki.