Rozstrzygnięcie przetargu na kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych

9 sierpnia 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEŁM” informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na „wykonanie opracowania dotyczącego kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych – okresowy przegląd roczny”.

Najkorzystniejszą ofertę (kwota brutto 16 500 zł) złożyła firma: SG Nadzorowanie, Kierowanie, Prowadzenie Robót Budowlanych, Sławomir Gonera z Gdańska.