Rozstrzygnięcie przetargu na roboty remontowe

24 lipca 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEŁM” informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na roboty remontowe: malowanie klatek schodowych oraz ułożenie płytek gresowych na schodach i podestach w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku.

Są to następujące firmy:

przetarg-tabela-2019-07-1