Oferta pracy: hydraulik - robotnik budowlany

5 stycznia 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku zatrudni osobę na stanowisko:
hydraulik - robotnik budowlany.

opis stanowiska

 • prace konserwacyjne i remontowe w zakresie robót instalacyjnych i ogólnobudowlanych, drobne prace o charakterze porządkowym
 • sprawne, terminowe i skuteczne usuwanie usterek i awarii

wymagania

 • doświadczenie zawodowe w obsłudze instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych
 • znajomość zasady budowy i działania kompaktowych węzłów cieplnych
 • znajomość funkcjonowania instalacji c.w. i c.o. w budynkach wielorodzinnych
 • świadectwo kwalifikacyjne energetyczne w zakresie instalacji gazowych i c.o.
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole
 • mile widziane uprawnienia spawalnicze

oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - pełen etat (na początek na czas określony)

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV osobiście, pocztą lub drogą e-mail na adres siedziby Spółdzielni w Gdańsku, ul. Worcella 33 80-809 Gdańsk, sekretariat@smchelm.pl do dnia 18 stycznia 2019 roku.

Aplikując prosimy o załączenie poniższej klauzuli:

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu uczestnictwa w rekrutacji;
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku, ul. Stanisława Worcella 33, 80-809 Gdańsk informuje, że będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@smchelm.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i mogą być przetwarzane w celu uczestnictwa w rekrutacji oraz, w przypadku wyrażenia stosownej zgody, również w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach;
 4. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w terminie do 5 miesięcy od zakończenia rekrutacji a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych do przyszłych rekrutacji, do chwili cofnięcia zgody na wykorzystywanie danych w przedmiotowym celu;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W razie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.