Stanowisko ds Organizacyjno-Samorządowych

I piętro (pokój nr 23G)

 

Specjalista
tel.: 58 302-45-32
e-mail: dps@smchelm.pl

 

Jaką sprawę można tu załatwić?

  • Możliwość zapoznania się lub otrzymania kopii dokumentów związanych z działalnością organów Spółdzielni.
    (Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm”, Regulaminy, Protokoły z obrad organów Spółdzielni, Uchwały organów Spółdzielni)