Krótka historia naszej dzielnicy

„Chełm” to jedna z większych gdańskich dzielnic - którą tworzy zespół zabudowy Starego Chełmu oraz zasoby mieszkaniowe SM „Chełm”, zaś granice tej dzielnicy wyznaczają trasy komunikacyjne tj.

 • od wschodu graniczy z Śródmieściem i Orunia;
 • od zachody z Ujeściskiem;
 • od południa z Łostowicami;
 • od północy ze Wzgórzami Mickiewicza.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” powstała 19 września 1979 roku – zarejestrowana została w Sądzie 25 października tegoż roku.

Pierwszym Prezesem SM „Chełm” był p. Tytus Walasek – natomiast przewodniczącym Rady Nadzorczej (liczącej wówczas 15-tu członków) – był p. Jan Dawicki.

Pierwszy czterokondygnacyjny budynek – liczący 45 mieszkań – przy ul. Grabowskiego 9 – oddano do użytku 25 czerwca 1980 r. – zaś przydział lokalu mieszkalnego nr. 1 otrzymał p. Wacław Bosiacki wraz z żoną Dorotą – którzy oczekiwali na własne mieszkanie 10 lat.

W miesiącu maju 1982 roku powstał pierwszy na Osiedlu „Chełm” SUPER-SAM, pierwsza Szkoła Podstawowa nr 3 im Józefa Conrada Korzeniowskiego powstała 1984 roku zaś od 7 maja 1990 r. zaczął działać Komisariat Policji przy ulicy Cieszyńskiego 15. (Obecnie znajduje się na Oruni przy ulicy Platynowej)

Patroni ulic naszego Osiedla

 • Witold Grabowski ( 1902 - 1963 ) - prof. Akademii Medycznej w Gdańsku - specjalista w dziedzinie medycyny onkologicznej.
 • Władysław Biegański ( 1857 - 1917 ) - polski lekarz internista, doktor medycyny, logik, filozof.
 • Tytus Chałubiński ( 1820 - 1889 ) - polski profesor patologii, wybitny lekarz, miłośnik przyrody.
 • Wincenty Witos ( 1878 - 1945 ) - polski działacz ruchu ludowego.
 • Marcin Dragan ( 1882 - 1966 ) - honorowy Prezes Towarzystwa naukowego - pracował ponad 40 lat nad utrzymaniem polskości w Gdańsku.
 • Władysław Cieszyński ( 1891 - 1939 ) - dziennikarz "Dziennika Gdańskiego", a od 1923 roku "Kuriera Gdańskiego.
 • prof. Romuald Cebertowicz ( 1897 - 1981 ) - naukowiec, specjalista w zakresie hydrauliki i hydrologii, twórca metody zeskalania gruntu zw. cebertyzacją.
 • prof. Kazimierz Kopecki ( 1904 - 1984 ) - inżynier elektryk, profesor i rektor Politechniki Gdańskiej.
 • prof. Józef Więckowski ( 1928 - 1984 ) - wybitny specjalista z zakresu budowy okrętów.
 • prof. Stanisław Szpor ( 1908 - 1981 ) - specjalista z techniki wysokich napięć, elektryczności atmosferycznej i aparatów elektrycznych.
 • Henryk Hubertus Jabłoński ( 1915 - 1989 ) - kompozytor, pisał utwory na orkiestrę, instrumenty solo z orkiestrą oraz utwory kameralne.
 • Lubomir Szopiński ( 1913 - 1961 ) - dyrygent - twórca Zespołu Pieśni i Tańca "Kaszuby".
 • Antoni Suchanek ( 1901 - 1982 ) - malarz, grafik.

Nasze osiedle to również Klub Osiedlowy "Alf" i Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR)


Obecnie Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chełm" stworzyła podział naszego osiedla
na pięć jednostek tj.:


Jednostka A1

W której skład wchodzą następujące ulice:

 • Chałubińskiego 3, 5, 7, 11, 17, 19, 33, 35, 37
 • Grabowskiego 3, 5, 7, 9, 11, 15

Łączna ilość budynków mieszkalnych na jedn. to 15
Pierwszym budynek mieszkalny oddany został przy ulicy Grabowskiego 9-11 w dniu 14.11.1980 r.
Ostatni został oddany przy ulicy Grabowskiego 7 w dniu 28.12.2005 r.

Jednostka A2

W której skład wchodzą następujące ulice:

 • Biegańskiego 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 43
 • Chałubińskiego 6, 8, 10, 12, 22

Łączna ilość budynków mieszkalnych na jedn. to 19
Pierwszym budynek mieszkalny oddany został przy ulicy Biegańskiego 31 w dniu 31.03.1981 r.
Ostatni został oddany przy ulicy Chałubińskiego 12 w dniu 11.12.1984 r.

Jednostka B

W której skład wchodzą następujące ulice:

 • Cienista 22, 24, 26, 28
 • Suchanka 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11
 • Szopińskiego 1, 3, 5, 7
 • Jabłońskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
 • Zamiejska 32, 34, 36, 38, 40, 46, 48, 50

Łączna ilość budynków mieszkalnych na jedn. to 45
Pierwszym budynek mieszkalny oddany został przy ulicy Zamiejska 38 w dniu 06.11.1990 r.
Ostatni został oddany przy ulicy Jabłońskiego 26 w dniu 15.05.2000 r.

Jednostka F

W której skład wchodzą następujące ulice:

 • Cebertowicza 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20
 • Cieszyńskiego 2, 4, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 44, 50, 52, 54, 56, 58
 • Kopeckiego 2, 4, 7, 9, 11,
 • Szpora 1, 3, 5, 7, 9, 11
 • Więckowskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Łączna ilość budynków mieszkalnych na jedn. to 53
Pierwszym budynek mieszkalny oddany został przy ulicy Cieszyńskiego 14 w dniu 15.12.1986 r.
Ostatni został oddany przy ulicy Kopeckiego 7 i 9 w dniu 15.01.2013 r.

Jednostka G

W której skład wchodzą następujące ulice:

 • Dragana 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23
 • Witosa 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25

Łączna ilość budynków mieszkalnych na jedn. to 26.
Pierwszym budynek mieszkalny oddany został przy ulicy Dragana 3 w dniu 25.04.1984 r.
Ostatni został oddany przy ulicy Witosa 15 w dniu 27.02.1991 r.

 

Ogólna ilość budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "CHEŁM" to 154 budynków,
w których znajduje się 7055 mieszkań.