Działy SM

W tym miejscu mogą Państwo uzyskać informacje na temat zakresu prac prowadzonych przez poszczególne Działy Biura Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm”. Poza danymi kontaktowymi mogą Państwo sprawdzić jaką sprawę można załatwić w danym Dziale.

Działy Spółdzielni